Τα ελαστικά αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του αυτοκινήτου μας, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ασφάλεια μας και την απόλαυση της οδήγησης. Τεράστια είναι τα βήματα εξέλιξης στον τομέα της τεχνολογίας των ελαστικών τα τελευταία χρόνια, καθώς οι νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγαλύτερη ασφάλεια, πιο οικολογικά προϊόντα και καλύτερες επιδόσεις έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου οι κατασκευαστές παρουσιάζουν συνεχώς κορυφαίες λύσεις. Βέβαια, σε όλο αυτό το περιβάλλον υπάρχουν και «παραφωνίες» με αμφιβόλου προέλευσης ελαστικά που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά μας. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή  ενός επώνυμου προϊόντος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να είστε ασφαλείς, αλλά και να εκμεταλλεύεστε στο έπακρο τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας.